w

Hubert Izdebski – Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw

Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw to podręcznik, dzięki któremu studenci studiów prawniczych mogą uzyskać wiedzę z zakresu doktryn dominujących we współczesnym dyskursie politycznym oraz doktrynalnych źródeł instytucji politycznych i prawnych, jak również nabyć zdolność dokonania wykładni rozwiązań obowiązującego systemu prawa w kontekście ich doktrynalnego uzasadnienia.

Pierwszą część książki stanowi prezentacja podstawowych ideologicznych kierunków współczesnego myślenia o społeczeństwie, państwie i prawie. Druga część jest poświęcona kategorii podstawowych dla europejskiego i polskiego porządku prawnego wartości, zasad i praw (praw podmiotowych) oraz wskazaniu ich ogólnych zródeł: historycznych i współczesnych. Trzecią część stanowi wykład na temat podstawowych wartości, zasad i praw, ukierunkowany na wyjaśnienie ich genezy, rozwoju, aktualnej treści oraz roli w systemie prawa – od godności człowieka jako wartości podstawowej i źródła praw począwszy, a na prawie do dobrych administracji w ramach prawa do dobrego rządzenia skończywszy.

W trzecim wydaniu opracowania uwzględniono nowe źródła i literaturę, a także rozwinięto niektóre kwestie, w tym problematykę wartości prawnych.

Książka jest przeznaczona dla studentów prawa, może również służyć studentom administracji, nauk politycznych i innych nauk społecznych. Powinni po nią sięgnąć wszyscy zainteresowani podstawami współczesnego ustroju i prawa, w tym zainteresowani omawianymi zagadnieniami ze względu na swą aktywność polityczną, administracyjną czy prawniczą.   źródło opisu: profinfo.pl źródło okładki: profinfo.pl

Wydawnictwo:
Wolters Kluwer
data wydania:
wrzesień 2015 (data przybliżona)

ISBN:
9788326484131

liczba stron:
348

słowa kluczowe:
doktryny prawne , doktryny polityczne , podręczniki akademickie

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski