w

Hugh Morgan – Dorośli z autyzmem. Teoria i praktyka

Dorośli z autyzmem to pierwsza na polskim rynku monografia tego zagadnienia. Książka podejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne, rozpatrywane zarówno z lokalnego jak i międzynarodowego punktu widzenia. Kolejne rozdziały poświęcone są analizie skutków mało elastycznego sposobu myślenia i postępowania osób z autyzmem, ze szczególnym naciskiem na radzenie sobie w okresach przejściowych oraz w sytuacjach doświadczania straty. Poprzez praktyczne modele postępowania w pracy zawodowej i w dalszym kształceniu, farmakologiczne i edukacyjne podejścia do problemów zdrowia psychicznego, epilepsji i zachowań trudnych, dochodzimy do programu szkolenia dla praktyków pracujących w ośrodkach pobytu stałego.

Spis treści:

Słowo wstępne- Geraldine Peacock
Przedmowa – John Corbett i Hugh Morgan

Wstęp – Hugh Morgan

Usługi dla dorosłych z autyzmem: porównanie sytuacji w różnych krajach – Hugh Morgan
Filozofia leżąca u podstaw świadczenia usług dla dorosłych z autyzmem: krytyka stosowania wartości ogólnych w odniesieniu do konkretnej sytuacji – Hugh Morgan
Ocena usług dla dorosłych z autyzmem: Autism Quality Audit and Accreditation Programme (Audyt Jakości i Program Akredytacji) – Hugh Morgan i Bob Reynolds
Rozwijanie elastyczności u dorosłych z autyzmem – Rita Jordan i Stuart Powell
Przywiązanie i strata: sytuacje zmian życiowych i przezywanie żałoby – Hugh Morgan
Znaczenie wieku, statusu społecznego i płci dla osób dorosłych z autyzmem – Eve Matthews
Organizacja modelu wsparcia dla dorosłych z autyzmem w ramach kształcenia ponadpodstawowego – Hugh Morgan, Gwenn Edwards, Lynn Mason
Szkolenie zawodowe i organizacja modelu wsparcia w dziedzinie zatrudnienia osób dorosłych z syndromem Aspergera i autyzmem: przykład Gloucestershire Group Homes – Alison Matthews
Sprawowanie opieki zdrowotnej nad dorosłymi osobami z autyzmem – Gilian Wainscott i John Corbett
Problemy psychiczne i behawioralne oraz leczenie farmakologiczne – David J. Clarke
Ocena stylu percepcji i uczenia się jako podstawa przewidywania trudnych zachowań dorosłych z autyzmem i reagowania na nie – Hugh Morgan
Praca z dorosłymi osobami z autyzmem w ośrodkach stałego pobytu: strategia szkolenia praktyków – Hugh Morgan

Posłowie: Przyszłe tendencje w rozwoju usług dla dorosłych z autyzmem w Wielkiej Brytanii – Hugh Morgan   źródło opisu: http://www.farma.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=97

Wydawnictwo:
Fundacja Wspólnota Nadziei
tytuł oryginału:
Adults with autism: a guide to theory and practice

data wydania:
2004 (data przybliżona)

ISBN:
8391771822

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski