Ignacy Chrzanowski – Historia literatury niepodległej Polski (965-1795)

Stara to książka! Autor niejednokrotnie ją poprawiał, uzupełniał, zmieniał, ale przecież zachowała ona swoje zasadnicze oblicze, jakie nadał jej Chrzanowski w wydaniu z roku 1908. […] To dzieło przynoszące bogaty zespół faktów, napisane piękną, klarowną polszczyzną […] było skierowane w swoim pierwotnym zamyśle do czytelników jeszcze z okresu niewoli. Stąd niekiedy i patos, i liryzm, i świadomy dydaktyzm patriotyczny książki. współczesny czytelnik zapewne sam podejmie dyskusję z niektórymi sądami i interpretacjami starego autora. […] Trwałą wartość zachował niewątpliwie podstawowy zrąb tego dzieła – głębokie zrozumienie i przeżycie obywatelskiej funkcji literatury związanej autentycznie z losami narodu.
Jan Zygmunt Jakubowski   źródło opisu: PIW, 1974 (ze wstępu) źródło okładki: Zdjęcie autorskie

Wydawnictwo:
Państwowy Instytut Wydawniczy
data wydania:
1974 (data przybliżona)

liczba stron:
872

słowa kluczowe:
literatura , historia , podręcznik

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski