Ebooki

Igor Witkowski – Prawda o Wunderwaffe tom 1

& Prawda o Wunderwaffe& to prawdziwa ksiďż˝ga, kompendium wiedzy o najbardziej nowoczesnych technicznie broniach i projektach badawczych III Rzeszy. Bardzo duďż˝a cz�� tej & ksiďż˝gi& zawiera informacje i dokumenty nigdy nie publikowane przez innych autorďż˝w. Jest tu caďż˝y obszerny rozdziaďż˝ o broniach elektromagnetycznych, o broniach majďż˝cych byďż˝ nastďż˝pnym krokiem w stosunku do V-1 i V-2, o broni pancernej zupeďż˝nie nowej generacji (armata stabilizowana, celowniki nocne, napďż˝d turbinowy, elektromagnetyczne przeniesienie napďż˝du), o nowych koncepcjach w dziedzinie broni konwencjonalnej, kilkanaďż˝cie typďż˝w broni kierowanych i kilkadziesiďż˝t typďż˝w gďż˝owic samonaprowadzajďż˝cych (w tym detektory pďż˝przewodnikowe), myďż˝liwce i pociski naddďż˝wiďż˝kowe o napďż˝dzie strumieniowym, powojenny drenaďż˝ niemieckiej techniki, ale takďż˝e: zupeďż˝nie nowe podejďż˝cie do broni chemicznej, biologicznej i projektďż˝w jďż˝drowych. Aďż˝ 55 stron poďż˝wiďż˝cono udokumentowanemu opisowi projektu Wunderwaffe, broni strategicznej, ktďż˝ra bez wďż˝tpienia caďż˝kowicie zmieniďż˝aby bieg wojny, nawet na poczďż˝tku 1945 roku. Jest to jak dotychczas najobszerniejszy opis tego projektu.  

Wydawnictwo:
Wydawnictwo WiS
data wydania:
2009 (data przybliżona)

ISBN:
9788388259517

liczba stron:
288

kategoria:
militaria, wojskowość

język:
polski

Wpis wyświetlony 8326 razy od 12.08.2022. Użytkownicy najczęściej szukali pliku PDF i epub.

Dodaj komentarz