Językoznawstwo

Inga Iwasiów – Prywatne/publiczne. Gatunki pisarstwa kobiecego

Prywatne/publiczne. Gatunki pisarstwa kobiecego to nowatorska książka uzupełniająca piśmiennictwo polskie o dokonania ważne, lecz dotychczas nieznane. We Wstępie redaktor naukowa tomu, Inga Iwasiów, informuje, że publikacja jest częścią znacznie szerszego projektu badawczego, poświęconego historii i genologii pisarstwa kobiecego w XX wieku. Autorki poszczególnych artykułów przeprowadzają rewizję kanonu literackiego i proponują nowe pozycje lekturowe. Podejmują rozważania nad wieloma aspektami kobiecego pisania i wykazują ścisły związek owego pisania z przemianami kulturowymi, obyczajowymi, historycznymi i politycznymi. W czterech częściach książki analizują sposoby przejawiania się kobiecej podmiotowości w felietonistyce (A. Zawiszewska), eseistyce (A. Galant), literaturze związanej z problematyką polityczną publikowanej w obiegu oficjalnym i niezależnym (I. Iwasiów) oraz w autobiografistyce i historiach rodzinnych (T. Czerska). Pokazują, jak kobiety współtworzą dyskurs literacki, podejmując zarówno formy tradycyjne, reprezentowane przez pisarstwo męskie, jak i poszukując własnego głosu.   

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
data wydania:
2008 (data przybliżona)

ISBN:
9788372416834

liczba stron:
240

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski