w

Irena Bukowska-Floreńska – Rodzina na Górnym Śląsku

Książka “Rodzina na Górnym Śląsku” to opis współistnienia wspólnoty pokoleniowej, która w naturalny sposób inicjuje harmonię społeczną i kulturową, tworząc podstawowe ramy jakości i sensu życia.

“Lektura recenzowanej lektury przybliża, i to dobrze, rodzinę śląską. Ukazuje jej specyfikę, jej role w kształtowaniu i podtrzymywaniu tradycji lokalnej, regionalnej i narodowej, a może najważniejsze, jej rolę w kształtowaniu osobowości swoich członków. Rodzina jest tu przedstawiona jako podstawowe środowisko życia jednostki i kształtowania jej osobowości. A osobowość przez nią kształtowana cechuje się religijnością, trwaniem przy swoich korzeniach kulturowo-społecznych, pracowitością i oszczędnością, wytrwałością w znoszeniu rożnych trudności życia, troska o rodzinę, poczuciem własnej wartości i godności, szacunkiem dla rodziców i starszych, zaangażowaniem w działalność zbiorową, solidarnością z ludźmi ciężko pracującymi, a także swoistą zamkniętością i uporem. Rodzinę śląską Autorka ukazuje w kontekście uwarunkowań gospodarczych, społecznych, kulturowych, politycznych (choć w niewielkim zakresie) XIX i XX wieku. Ramy historyczne nie są tu wyraźnie zakreślane. Autorka opisuje współczesną rodzinę śląską, ale często odwołuje się do czasów drugiej połowy XIX wieku, zaznaczając, że coś zostało w tej rodzinie osłabione lub wzmocnione. Schemat opisu i analizy rodziny śląskiej przyjęty przez Autorkę jest bardzo interesujący. Swoje analizy prowadzi dwiema ścieżkami. Jedną ścieżkę stanowią stwierdzenia o rodzinie śląskiej o charakterze syntetycznym i uogólniającym. Autorka usiłuje niejako wprost wskazać na cechy rodziny śląskiej, nazwać je. Drugą ścieżkę stanowi materiał egzemplifikujący stwierdzenia na temat rodziny śląskiej i jej cech.”

(z recenzji prof. zw. dr. hab. Leona Dyczewskiego)   źródło opisu: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2007 źródło okładki: https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us…»

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
data wydania:
2007 (data przybliżona)

ISBN:
9788322616550

liczba stron:
328

słowa kluczowe:
Socjologia , rodzina

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski