w

Izabela Krasiejko – Praca socjalna w praktyce asystena rodziny. Przykład Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach

Asystentura rodziny sama w sobie wpisuje się w koncepcję zmiany systemu pomocy rodzinie poprzez oddzielenie pracy socjalnej od świadczeń pieniężnych. Daje możliwość jakościowej, pogłębionej pracy z klientem poprzez zwiększenie czasu pracy i częstotliwości spotkań. Jeśli dodatkowo podstawy metodyki pracy asystenta rodziny oprzemy na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach, to ułatwi to przestrzeganie zasad, istotnych w zawodach związanych z niesieniem pomocy, takich jak: poszanowanie godności ludzkiej, indywidualizacja udzielanej pomocy, maksymalne zwiększanie samostanowienia klienta, praca na jego własnych zasobach, wzmacnianie klienta.
Książka zawiera charakterystykę wielu metod Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, które można zastosować w pracy z całą rodziną, jej poszczególnymi członkami, w tym z dziećmi i młodzieżą. Zostały przedstawione również przykłady działań. Czytelnik znajdzie tam opis asystentury rodziny prowadzonej z wykorzystaniem elementów koncepcji budowania rozwiązań w dwóch polskich ośrodkach pomocy społecznej. Ponadto przykłady planów pracy z rodziną oraz sprawozdania z ich realizacji.
Pozycja niezbędna asystentom rodziny, pracownikom socjalnym, pedagogom i psychologom, pracownikom naukowym i studentom pedagogiki oraz pracy socjalnej, konsultantom Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.   źródło opisu: Śląsk, 2011 źródło okładki: http://www.slaskwn.com.pl/

Wydawnictwo:
Śląsk
data wydania:
2011 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-7164-671-3

liczba stron:
355

słowa kluczowe:
Opieka społeczna — nauczanie , Pedagogika społeczna

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski