Językoznawstwo

Jacek Bocheński – Owidiusz. Twórczość. Recepcja. Legenda

Referaty wygłoszone podczas międzynarodowej konferencji z okazji Setnego Jubileuszowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego, który odbył się w Warszawie w dniach 16-18 września 2004 roku.

SPIS TREŚCI

Juliusz Domański SŁOWO WSTĘPNE

Jacek Bocheński NOSTER

Agnieszka Lew METAMORFOZY ENEIDY W METAMORFOZACH OWIDIUSZA

Mariusz Zagórski POLITYCZNY ASPEKT METAMORFOZ W KONTEKŚCIE PROGRAMU POETYCKIEGO OWIDIUSZA

Adam Łukaszewicz KILKA UWAG O POTOPIE DEUKALIONA NA MARGINESIE METAMORFOZ OWIDIUSZA

Elżbieta Wesołowska PASOWANIE SIĘ Z CZASEM – POETA W FASTI. REKONESANS

Lech Bobiatyński SUPLEMENTARNY CHARAKTER NARRACJI W FASTI OWIDIUSZA

Heinz Hofmann OVIDS EXILDICHTUNG UND DIE FRAGE NACH DER HISTORIZITÄT DER VERBANNUNG

Anna Maria Wasyl AMICITIA W LISTACH Z WYGNANIA OWIDIUSZA

Anna Zawadzka NA SCYTYJSKIEJ ZIEMI

Krzysztof Tomasz Witczak OWIDIUSZ I JEGO „NAPIĘTNOWANY” PRZEŚLADOWCA

Anna Maria Lasek NONNOS NAŚLADOWCĄ OWIDIUSZA?

Ruth Montreal ÜBER DIE REZEPTION VON OVIDS METAMORPHOSEN IM NEULATEINISCHEN LEHRGEDICHT

Barbara Milewska-Waźbińska EXULIS HAEC VOX EST – O SPOSOBIE TWORZENIA WIZERUNKU POETYCKIEGO I JEGO ODBIORZE

Elisabeth Klecker OVIDREZEPTION IN DER NEULATEINISCHEN HABSBURG-PANEGYRIK

Roman Krzywy RENESANSOWE POEMATY AUTOBIOGRAFICZNE KLEMENSA JANICJUSZA I MACIEJA STRYJKOWSKIEGO WOBEC WZORCA OWIDIAŃSKIEGO (TRISTIA IV 10)

Elwira Buszewicz, Piotr Urbański Z DZIEJÓW SIEDEMNASTOWIECZNEGO OWIDIANIZMU: HENRICUS SCHAEVIUS

Katarzyna Zimek DIALOG POETÓW POLSKIEGO BAROKU Z METAMORFOZAMI. MIT O KUPIDYNIE, APOLLINIE I DAFNE U OWIDIUSZA, SZYMONA ZIMOROWICA I SAMUELA TWARDOWSKIEGO

Maria Wichowa O WARSZTACIE POETYCKIM ANDRZEJA DĘBOWSKIEGO – TŁUMACZA FRAGMENTÓW METAMORFOZ OWIDIUSZA (NA PODSTAWIE SĄDU O ZBROJĘ ACHILLOWĘ)

Dorota Antkiewicz „Z TOBĄ PIĘĆ STÓP PRZYDAŁEM DO POSZOSNYCH WIERSZY”. CIEKAWSZE MIEJSCA W OŚWIECENIOWYM TŁUMACZENIU OWIDIUSZOWYCH ELEGII Z WYGNANIA PIÓRA JACKA PRZYBYLSKIEGO

Jacek Wójcicki KOGUCIA NOC. PERSPEKTYWY INTERPRETACYJNE WIERSZA OSIPA MANDELSZTAMA TRISTIA

Katarzyna Marciniak METAMORFOZY JAKO THRILLER METAFIZYCZNY. OWIDIUSZ WEDŁUG CHRISTOPHA RANSMAYRA

Marlena Puk „PORWANIE EUROPY” – KILKA UWAG NA TEMAT RECEPCJI MITU OWIDIUSZA W SZTUCE NASZEGO KONTYNENTU

Jerzy Miziołek „NASZ BRAT NAZON”: O OBRAZOWANIU METAMORFOZ, HEROID I FASTI W KULTURZE ARTYSTYCZNEJ WARSZAWY W XVII I XVIII WIEKU   źródło opisu: własne źródło okładki: http://www.obta.uw.edu.pl/pliki/publikacje/owidiusz2.jpg

Wydawnictwo:
OBTA
data wydania:
2006 (data przybliżona)

ISBN:
8390410435

liczba stron:
353

słowa kluczowe:
Literatura antyczna , Literatura rzymska , Starożytność , Filologia klasyczna , Poezja łacińska , Owidiusz , Recepcja antyku , Neolatynistyka

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski