Językoznawstwo

Jacek Wojciechowski – Biblioteki w nowym otoczeniu

Biblioteka w nowym otoczeniu to kolejna książka z serii Nauka – Dydaktyka – Praktyka, tym razem autorstwa prof. dr hab. Jacka Wojciechowskiego. Jak pisze autor we wprowadzeniu: „nowe i zmienne okoliczności, w jakich znalazły się biblioteki, wywołują potrzebę sukcesywnej refleksji nad ich obecnym i przyszłym funkcjonowaniem. Takich opinii trochę jest, ale nie za dużo. Z założenia, że i ja mogę dodać do nich coś użytecznego wzięła się ta książka”.

W tekście mowa o problemach: oferty bibliotecznej i jej dostosowania do zmieniających się potrzeb oraz oczekiwań czytelników; zakresu i organizacji usług bibliotecznych z uwzględnieniem warunków ich realizacji według rodzaju bibliotek, które je świadczą (biblioteki akademickie, publiczne); tworzenia sieci bibliotecznej i rozwijania międzybibliotecznej współpracy na różnych płaszczyznach; udostępniania i odbioru piśmiennictwa oraz materiałów digitalnych.

Spis treści:
1. WPROWADZENIE
2. NA ROZSTAJACH
2.1. Różnorodność
Komunikacyjna mnogość (14) – Narzędzia (16) – Zmodyfikowany serwis (18)
2.2. Przestrzeń i czas
Dostępność (20) – Cechy oferty zdalnej (21) – Oferta w bibliotece (25) – Promocja sieciowa (28)
2.3. Poza komercją
Wartości i pożytki (31) – Opłaty jako bariera (32) – Oferta darmowa (33)
2.4. Duże i małe
Rozmiary kolekcji (34) – Razem (36) – Kooperacja sformalizowana (38)
2.5. Publiczność
Rozpoznawanie nastawień (40) – Wsparcie (41) – Obszary wspierania (43) – Profesjonalizm (50)
3. BIBLIOTECZNE USŁUGI
Zmiany (53) – Pośrednictwo (54)
3.1. W kręgu usług
Cykl życia (54) – Usługa to proces (55) – Niematerialny charakter (55) – E-usługi (57) – Standaryzacja (58) – Poza rynkiem (58)
3.2. Główne rodzaje usług w bibliotekach
Paradygmat (59) – Usługi pośrednie i bezpośrednie (60) – Na miejscu (60) – Na wynos (62) – Dostawa do domu (63) – Usługi zdalne (63)
3.3. Przedmiot i zakres
Transmisja piśmiennictwa (67) – Przekazy digitalne (69) – Strony WWW (71) – Inne przekazy medialne (72) – Informacje indywidualne (73) – Doradztwo (75) – Udogodnienia (76) – Rezpozytoria i edytorstwo (77)
3.4. Organizacja
Wypożyczanie (78) – Udostępnianie zdalne (82) – Czytelnie (83) – Bibliotekarze dyżurni (85) – Obsługa informacyjna (86) – Doradcy przedmiotowi (92) – Międzybiblioteczne sprzężenia (95)
3.5. Okoliczności realizacji
Niekomercyjny charakter usług bibliotecznych (98) – Dogodność (100) – Szybkość (103) – Kopiowanie (103) – Rezerwacja (104) – Przyjazność (105)
3.6. Użytkownicy
Bariery (107) – Nastawienia (109) – Oceny (111) – Przestrzeń publicz­na (113) – Interaktywny kontekst usług (114)
3.7. Świadomość oferty
Powiadomienia (116) – Promocja (118) – Indeksacja (120) – Przewodnictwo (123) – Identyfikacja oczekiwań (124)
4. UCZELNIANA SIEĆ BIBLIOTECZNA
4.1. W rozproszeniu
Kształcenie a badania (128) – Atomizacja (129)
4.2. Megabiblioteki?
Scalanie (130) – Biblioteki małe (131) – Specjalizacja oferty (132) – Bibliotekarze dziedzinowi (133)
4.3. Sieć jako struktura
Sieć (135) – Kooperacja (136)
4.4. Obszary centralizacji
Zarządzanie (138) – Centralizacja (138) – Opracowanie (140)
4.5. Koordynacja i współdziałanie
Gromadzenie (142) – Przechowywanie (143) – Usługi (144) – Marketing (145) –
4.6. Wykonawstwo zespolone
Udostępnianie (146) – Oferta informacyjna (149) – Przysposobie­nie (151) – Wspomaganie (153) – Programy ponadusługowe (154)
5. BIBLIOTEKI AKADEMICKIE: OBSZARY KOOPERACJI
5.1. W jednej uczelni
Biblioteki autonomiczne? (157) – Biblioteka główna (158)
5.2. Programy dydaktyczne
Współpraca z uczelnią (159) – Zaplecze kształcenia (160) – Information Literacy (162)
5.3. Badania naukowe
Zaplecze badań (163) – Repozytoria (166) – Edytorstwo (168)
5.4. Kooperacja zewnętrzna
Współpraca międzyuczelniana (169) – Partnerstwo bibliotek publicz­nych (170) – Szerokie otwarcie (170)
6. FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
6.1. Biblioteczny uniwersalizm
Wszystko dla każdego (174) – Mediacja wielokomunikacyjna (176) – Uniwersalizacja informacji (180)
6.2. Obsługa
Realizacja oferty (183) – Programy ponadusługowe na miejscu (186) – Ponadusługowe przedsięwzięcia sieciowe (189)
6.3. Rozwiązania organizacyjne
Strukturalizacja (193) – Międzybiblioteczna kooperacja pozasieciowa (199)
6.4. Biblioteka publiczna w swoim otoczeniu
Środowiskowość (202) – Kontakty bezpośrednie (206) – Relacje sieciowe (208) – Organizacja informacji lokalnej (209)
6.5. Różne obszary oferty
Transmisja informacji (213) – Wspieranie edukacji (214) – Refleksja i rekreacja (219) – Dzieci i młodzież (221) – Powinności szczególne (224)
7. ODBIÓR KOMUNIKATÓW Z INTERNETU I Z DRUKU
Semiotyczna różnorodność (231)
7.1. Komunikacja pisemna i digitalna
Zasięg (232) – Panorama komunikacji (235)
7.2. W kręgu języków
Pismo i mowa (238) – Wizualizacja (240) – Komunikacja digitalna (241) – Odmienności (244)
7.3. Czytanie z druku i z monitora
Uwaga (246) – Myślenie (248) – Przeglądanie (250) – Odbiór treści (251)
7.4. Przetwarzanie
Odbiór sygnałów (253) – Zapamiętywanie (257)
7.5 Efekty
Procesy mentalne (259) – Wyszukiwanie sygnałów (264)
7.6. Pytania o przyszłość
Kryzys piśmiennictwa? (266) – Plastyczność mózgu (268) – Zmiany technologiczne (269) – Koegzystencja (270)
8. PUBLIKACJE WYKORZYSTANE
9. INDEKS OSÓB
10. SUMMARY   źródło opisu: http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=240 źródło okładki: http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=240

Wydawnictwo:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
data wydania:
2014 (data przybliżona)

ISBN:
9788364203275

liczba stron:
304

słowa kluczowe:
Biblioteka , usługi biblioteczne

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski

Wpis wyświetlony 7973 razy od 05.01.2017. Użytkownicy najczęściej szukali pliku epub i mobi.