Ebooki

Jan Cetera – Zło w mediach

Książka stanowi próbę ujęcia zła w kategoriach aksjologii, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu medialnego, w którym zło jawi się jako „wartość medialna”. Istotą treści jest namysł nad zjawiskiem fascynacji złem w środkach masowego przekazu. Autor dokładnie ana lizuje bardzo szeroko dyskutowane obecnie zjawisko, uwzgledniając jego filozoficzne korzenie. Autor przytacza liczne przykłady domin acji wartości negatywnych w mediach, dokładnie analizując ten stan rzeczy. Książka wyróżnia się interdyscyplinarnym charakterem i p owinna spotkać się z zainteresowaniem ze strony wszystkich, którzy zajmują się tematyką mediów, filozofią, socjologią, psychologią, pedagogiką, jak również nauczycieli i rodziców.   źródło opisu: http://www.ravelo.pl/zlo-w-mediach-jan-cetera,p1148360.html

Wydawnictwo:
Mediagrafika
data wydania:
2004 (data przybliżona)

ISBN:
8392027507

liczba stron:
96

słowa kluczowe:
massmedia , wpływ , media

kategoria:
film/kino/telewizja

język:
polski

Wpis wyświetlony 4927 razy od 10.08.2022. Użytkownicy najczęściej szukali pliku PDF i DOC.

Dodaj komentarz