Ebooki

Jan Paweł II – Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II

Zbiór wszystkich encyklik wydanych przez papieża Jana Pawła II w czasie jego pontyfikatu:
– Redemptor hominis (Odkupiciel człowieka)
– Dives in misercordia (Bóg Bogaty w Miłosierdzie)
– Laborem exercens (Z pracy)
– Slavorum apostoli (Apostołowie Słowian)
– Dominum et vivificantem (Pana i Ożywiciela)
– Redemptoris Mater (Matka Odkupiciela)
– Sollicitudo rei socialis (Społeczna troska)
– Redemptoris missio (Misja Odkupiciela)
– Centesimus annus (Stulecie)
– Veritatis splendor (Blask prawdy)
– Evangelium vitae (Ewangelia życia)
– Ut unum sint (Aby byli jedno)
– Fides et ratio (Wiara i rozum)
– Ecclesia de Eucharistia (Kościół dzięki Eucharystii)  

Wydawnictwo:
Znak
data wydania:
2007 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-240-0349-5

liczba stron:
1288

słowa kluczowe:
religia , katolicyzm , Jan Paweł II , papiestwo , encyklika

kategoria:
religia

język:
polski

Dodaj komentarz