Jan Tomkowski – Dzieje literatury polskiej

Na okładce książki można przeczytać, iż jest ona Przewodnikiem dla uczniów i miłośników literatury, dodać należy – przewodnikiem, obcowanie z którym sprawi czytelnikowi wiele przyjemności i pozwoli na usystematyzowanie wiedzy dotyczącej historii literatury polskiej. W Dziejach literatury polskiej autor szczególnie wyraziście ukazał te momenty w historii literatury, które miały najważniejsze znaczenie dla kształtowania się naszego narodowego piśmiennictwa. Dzięki temu czytelnicy mogą uświadomić sobie jak istotna w danym okresie dziejowym państwa polskiego była literatura polska. Niejednokrotnie bowiem to utwory pisane w języku polskim były jedyną manifestacją polskości i narodowego bytu naszej ojczyzny i Polaków. W pracy Tomkowskiego tekst został podzielony na cztery rozdziały: Literatura staropolska, Literatura XVII wieku, Literatura XIX wieku, Literatura XX wieku. Nie ma tu więc tradycyjnego, szkolnego podziału na epoki: średniowiecze, odrodzenie, barok, oświecenie i inne. Podział tekstu zaproponowany przez autora pozwala na przyjrzenie się przemianom, jakie zachodziły w literaturze polskiej w kontekście literatury światowej. Czytelnik dzięki temu z łatwością zauważy jak ważna literatura polska była i jest na świecie. Nie można także pominąć milczeniem pięknego wydania Dziejów literatury polskiej, co zresztą, jak już wspomniano wyżej, jest charakterystyczne dla albumowej serii A to Polska właśnie. Tekst został udokumentowany ponad trzystoma ilustracjami, dobranymi z wyraźną starannością i pieczołowitością. Szata graficzna podnosi wartość pracy Tomkowskiego i sprawia prawdziwą przyjemność z jej czytania. Doskonałym dopełnieniem staje się tu także umieszczone w zakończeniu Kalendarium, w którym zebrano najważniejsze wydarzenia historii literatury polskiej, o których trzeba pamiętać i które dzięki Kalendarium, łatwo można odszukać. Warto więc zaopatrzyć się w Dzieje literatury polskiej Jana Tomkowskiego, książkę, która w łatwy sposób usystematyzuje wiedzę z historii literatury polskiej. Przepiękna szata graficzna ucieszy oko i sprawi, że tekst czytać będziemy z wielką przyjemnością, zwłaszcza, iż jest on zgodny z najnowszymi badaniami.   źródło opisu: http://dedalus.pl źródło okładki: http://dedalus.pl

Wydawnictwo:
Publicat
data wydania:
2007 (data przybliżona)

ISBN:
9788324585205

liczba stron:
224

słowa kluczowe:
historia literatury

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski