w

Janina Dąbrowska – Rozmieszczenie rodzaju Achillea L. w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Śląska

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISBN:
8322915780

kategoria:
nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)

język:
polski