w

Janusz Janicki – Lewacy

W świecie współczesnej lewicy występuje pewien specyficzny murt, który swego dowodu tożsamości szuka w krańcowo pojętych metodach i celach rewolucji. Określa się go mianem lewicowego ekstremizmu, gdyż lewicowe ideały społeczne sprowadza on do haseł postulujących zburzenie całego świata, radykalne zerwanie z przeszłością i budowę nowego społeczeństwa we wszystkich możliwych wymiarach. Takim programowym założeniem towarzyszy wybór skrajnych środków ich realizacji, dokonujący się poza rachunkiem sił i poza prawami rządzącymi walką społeczną. Książka niniejsza prezentuje przeszłość i teraźniejszość lewicowego ekstremizmu, zawiera próbę analizy jego źródeł i przyczyn współczesnej aktywizacji, jego ideologii oraz praktyki politycznej, jego funkcji społecznych. Przede wszystkim zaś usiłuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ruchy ekstremistycznej lewicy, tak zdeterminowanie w swojej rewolucyjności, niejednokrotnie szczerej i wypływającej z dobrej woli, pozostają w rzeczywistości poza układem sił animujących postępowe przemiany społeczne, a co więcej, w swoich obiektywnych funkcjach występują przeciwko postępowi. Autor książki próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak to siędzieje, że lewicowy ekstremizm wbrew temu, co sugeruje jego nazwa, bywa często wykorzystywany do konserwacji stosunków kapitalistycznych.   źródło opisu: okładka

Wydawnictwo:
Książka i Wiedza
data wydania:
1981 (data przybliżona)

liczba stron:
352

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski