Jerzy Jarzębski – Apetyt na przemianę. Notatki o prozie współczesnej

Tom esejów i szkiców krytyka i badacza literatury kreśli szeroką panoramę obejmującą niemal wszystkie interesujące zjawiska najnowszej polskiej prozy. Szkice Jarzębskiego towarzyszą poszukiwaniom i dokonaniom współczesnych autorów, rejestrują odkrycia, śledzą nurty, wskazują powinowactwa i tradycje – składając się na przenikliwą diagnozę sytuacji, w jakiej znajduje się nasza literatura u schyłku dwudziestego wieku.  

Wydawnictwo:
Znak
data wydania:
1997 (data przybliżona)

ISBN:
83-7006-658-5

liczba stron:
187

słowa kluczowe:
literatura polska , szkice

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski