w

Jerzy Zdanowski – Historia społeczeństw muzułmańskiego Bliskiego Wschodu w XX wieku

Historia społeczeństwa, a tym bardziej historia społeczeństw na tak rozległym i zróżnicowanym obszarze jest tematem, który nie sposób wyczerpująco omówić w jednej książce. Liczni autorzy podkreślają bardzo wysoką dynamikę przemian społecznych na Bliskim Wschodzie w XX w. Historyk francuski Ch.R. Ageron uważa, że społeczeństwo algierskie zmieniło się bardziej w latach 1912-1950, niż na przestrzeni całego wieku XIX. Taki stan rzeczy czyni ujęcie zjawiska w sposób całościowy jeszcze trudniejszym. W grę wchodzi bowiem cała gama aspektów kultury codzienności, których wszystkich nie sposób nawet wymienić.W mojej książce skupiłem się na kilku zagadnienia: procesach demograficznych, kwestii etniczności i mniejszości religijno-etnicznych, rodzinie i miejscu kobiety w społeczeństwach bliskowschodnich oraz młodym pokoleniu Arabów, Turków i Irańczyków, klasach, elitach i konsekwencjach ruchliwości społecznej, a także na wyzwaniach rozwojowych, przed którymi stoją społeczeństwa muzułmańskiego Bliskiego Wschodu. Książkę kończy rozdział o Arabskiej Wiośnie, czyli wydarzeniach z 2011 r., które obecnie można określić mianem ostrego protestu społecznego przeciwko polityce władz i które nie znalazły jeszcze swojego zakończenia. Wydarzenia te miały i mają wiele aspektów, z których najważniejszym jest konfrontacja dwóch światopoglądów – religijnego i świeckiego – oraz wiążąca się z tym wizja przyszłości Bliskiego Wschodu.z Wprowadzenia   źródło opisu: Matras źródło okładki: Matras

Wydawnictwo:
Askon
ISBN:
9788374520591

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski