w

Joanna Kulesza – Ius internet. Między prawem a etyką

Pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie z pogranicza norm prawnych i reguł etycznych obowiązujących w internecie. Autorka analizuje stosowanie najnowszych technologii internetowych w świetle przepisów prawa krajowego i międzynarodowego oraz norm etycznych, wskazuje braki istniejących porządków prawnych i opisuje regulaminy etyczne, którymi cyberspołeczności wypełniły owe luki. Opisano tu przykłady netykiety, fenomenu Wikipedii, ruchów: Creative Commons oraz Free Software Foundation jako skutecznie funkcjonujące rozwiązana etyczne dla trudnych problemów prawnych, a także zagadnienia wymagające regulacji prawnych, takie jak pamiętniki sieciowe (blogi) czy zagrożenia dla prywatności w dobie sieci semantycznej. Dla regulacji cyberprzestrzeni proponuje odwołanie do leżącej u podstaw prawa międzynarodowego koncepcji ius gentium, jako prawa narodów opartego na normach wspólnych wszystkim społecznościom. Zdefiniowanie norm etycznych wspólnych cyberspołeczności pozwoliłoby na wykształcenie nowego porządku prawnego, właściwego cyberprzestrzeni – ius internet.   źródło opisu: http://www.losgraf.pl/s/karta/id/275 źródło okładki: http://www.losgraf.pl/s/karta/id/275

Wydawnictwo:
Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF
data wydania:
2010 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-7644-080-4

liczba stron:
284

słowa kluczowe:
internet , prawo , etyka

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski