w

John Steiner – Rosenfeld po latach. Artykuły na temat jego wpływu na praktykę kliniczną

Spis treści

Część pierwsza
Materiały konferencyjne
Współczesne prace poświęcone dorobkowi Rosenfelda

1. Wtargnięcia
Edna O’Shaughnessy

2. Omówienie artykułu Edny O’Shaughnessy
Michael Feldman

3. Jaką rolę w zaburzeniach narcystycznych odgrywa narcyzm?
Ronald Britton

4. Omówienie artykułu Rona Brittona
Hanna Segal

5. Uwagi na temat wkładu H. A. Rosenfelda
do psychoanalizy
Riccardo Steiner

6. Wkład Herberta Rosenfelda do psychoanalizy – przegląd
z osobistej perspektywy
John Steiner

Część druga
Cztery artykuły Herberta Rosenfelda

7. Analiza stanu schizofrenicznego z depersonalizacją
Herbert A. Rosenfeld

8. O psychopatologii narcyzmu: perspektywa kliniczna
Herbert A. Rosenfeld

9. Kliniczne podejście do psychoanalitycznej teorii popędów
życia i śmierci: badanie agresywnych aspektów narcyzmu
Herbert A. Rosenfeld

10. Przyczynek do psychopatologii stanów psychotycznych:
wpływ identyfikacji projekcyjnej na strukturę ego i na relacje
z obiektem pacjenta psychotycznego
Herbert A. Rosenfeld   źródło opisu: www.ofingenium.pl źródło okładki: www.ofingenium.pl

Wydawnictwo:
Oficyna Infigenium
tytuł oryginału:
Rosenfeld in Retrospect. Essays on His Clinical Influence.

data wydania:
2012 (data przybliżona)

ISBN:
9788362651085

liczba stron:
191

słowa kluczowe:
psychoanaliza

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski