w

Józef Olszyński – Zmiana miejsca Niemiec i Rosji w gospodarce światowej w pierwszej dekadzie XXI wieku

Niniejsza monografia jest zbiorem opracowań poświęconych omówieniu wybra­nych aspektów zmiany miejsca Niemiec i Rosji w gospodarce światowej w pierwszej dekadzie XXI wieku, z uwzględnieniem implikacji tychże zmian dla Polski. Monografia została podzielona na trzy części.

W części pierwszej, zatytułowanej Zmiany w gospodarce niemieckiej i jej pozycji w go­spodarce światowej w pierwszej dekadzie XXI wieku, w ramach siedmiu osobnych opra­cowań podjęto próbę omówienia wybranych aspektów funkcjonowania gospodarki Niemiec i jej pozycji w gospodarce światowej. Na merytoryczną zawartość tej części publikacji złożyło się omówienie: paradygmatu społecznej gospodarki rynkowej w polityce gospodarczej Niemiec na początku XXI wieku (J. Osoba), efektów systemowych reform ubezpieczenia od bezrobocia w Niemczech (S. Płóciennik), a także polityki gospodarczej Niemiec w pierwszej dekadzie XXI wieku (B. Brocka-Palacz). Ponadto, w części tej omówiono ewolucję roli Niemiec w handlu światowym (W. Małachow­ski), rolę przemysłu zbrojeniowego w gospodarce na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec (D.P. Jankowski), zmianę pozycji Niemiec w międzynarodowym przepływie kapitału w formie BIZ (I. Bil). Pierwszą część kończy opracowanie poświęcone migracji ludności do i z Niemiec w pierwszej dekadzie XXI wieku (F. Kamiński).   źródło opisu: Wydawnictwo SGH, 2012 źródło okładki: http://wydawnictwo.sgh.waw.pl/produkty/profilProdu…»

Wydawnictwo:
Szkoła Główna Handlowa
data wydania:
2012 (data przybliżona)

ISBN:
9788373784707

liczba stron:
417

słowa kluczowe:
niemcy , rosja , gospodarka , xxi

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski