w

Justyna Miklaszewska – Filozofia a ekonomia. W kręgu teorii publicznego wyboru

Istotą teorii publicznego wyboru jest odkrycie swoistości wyborów zbiorowych, które, chociaż są podejmowane przez jednostki, dotyczącą większej liczby osób, grup lub nawet społeczeństw. Natura i charakter tych wyborów stały się przedmiotem studiów w kręgu filozofów, ekonomistów i prawników, zaliczanych do rozwijającej się na gruncie amerykańskim szkoły public choice. Odkrycie kolektywnych decyzji w myśli liberalnej drugiej połowy XX wieku miało przełomowe znaczenie. Otwarło nieznane dotąd pole badawcze i wprowadziło nowe perspektywy do teorii politycznej, a także umożliwiło rozwiązanie problemu: jak przejść od jednostkowego wyboru do zbiorowości oraz jak uzasadnić na gruncie indywidualizmu metodologicznego prawomocność decyzji zbiorowych? Teoria wyboru publicznego wydaje się szczególnie przydatna do oceny procesu zmian i przekształceń ustrojowych. Jej zastosowanie do opisu zjawisk zachodzących w liberalno-demokratycznych państwach Zachodu przejawia się głównie w analizach polityki wewnętrznej, działania administracji państwowej, biurokracji, grup interesu, formowania politycznego lobby w parlamencie oraz procedur głosowania. Teoria ta dostarcza też narzędzi do opisu politycznej i gospodarczej transformacji ustrojowej w Polsce. W ostatnich latach w krajach Europy Środkowej sprawdziły się głównie jej założenia, a przede wszystkim przekonanie o konieczności stworzenia instytucjonalnych podstaw działania wolnego rynku, kapitalistycznej gospodarki i liberalno-demokratycznej polityki.   źródło opisu: http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,145,strona,F…(?) źródło okładki: http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,145,strona,F…»

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
data wydania:
2002 (data przybliżona)

ISBN:
8323315795

liczba stron:
191

słowa kluczowe:
Ekonomia , wybór społeczny , etyka w ekonomii , liberalizm ekonomiczny , Polska po 1989 r

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski