w

Justyna Struzik – Niewidoczne (dla) społeczności. Sytuacja społeczna lesbijek i kobiet biseksualnych mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach w Polsce. Raport z badań

W badaniach wzięło udział prawie 300 nieheteroseksualnych kobiet mieszkających na terenach wiejskich lub w małych miastach w Polsce. Raport składa się z części teoretycznej, w której omówione jest zjawisko dyskryminacji krzyżowej, oraz z omówienia badań własnych, w którym zaprezentowana jest analiza ankiet, wywiadów pogłębionych oraz świadectw.
Publikacja jest nieodpłatna.

Wydawnictwo:
Fundacja Przestrzeń Kobiet
data wydania:
2012 (data przybliżona)

liczba stron:
168

słowa kluczowe:
Dyskryminacja , wykluczenie społeczne , kobiety , homoseksualność

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski