Kallistos Ware – Kościół Prawosławny

Od czasu pierwszego angielskiego wydania niemal pięćdziesiąt lat temu, poprzez liczne wznowienia i tłumaczenia na inne języki, książka metropolity Kallistosa (Timothy) Ware jest uznanym w całym świecie klasycznym tekstem o Kościele prawosławnym. Autor wyjaśnia prawosławne postrzeganie wielu zagadnień z historii i współczesnego życia chrześcijaństwa. Uważa, iż właściwe zrozumienie prawosławia jest niezbędne dla rzymskich katolików i protestantów w dążeniach do powrotu do jedności.

Część pierwsza tej książki poświęcona jest dwu tysiącleciom historii Kościoła prawosławnego, druga zaś wyjaśnia zagadnienia wiary i nabożeństwa. W zakończeniu autor rozważa również o możliwościach powrotu chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu do jedności.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Część pierwsza

HISTORIA

I POCZĄTKI

II KOŚCIÓŁ SIEDMIU SOBORÓW

Ustanowienie kościoła cesarstwa

sześć pierwszych soborów (325-681)

święte ikony

świeci, mnisi i cesarze

III WIELKA SCHIZMA

Rozejście się wschodniego

I zachodniego chrześcijaństwa

Od wyobcowania do schizmy: 858-1204

Dwie próby powrotu do jedności;

Spory hezychastyczne

IV NAWRÓCENIE SŁOWIAN

Cyryl i metody

Chrzest Rusi: okres kijowski (988-1237)

Kościół Rusi pod jarzmem mongołów (1237-1448)

V KOŚCIÓŁ POD PANOWANIEM ISLAMU

Cesarstwo w cesarstwie

Reformacja i kontrreformacja

Ich podwójne oddziaływanie

VI MOSKWA I SANKT PETERSBURG

Moskwa – trzeci Rzym

Schizma staroobrzędowców

Okres synodalny (1700-1917)

VII GRECY I ARABOWIE

VIII PRAWOSŁAWIE I WOJUJĄCY ATEIZM

„Zamach na niebo”

„Oddajcie cesarzowi, co cesarskie”

Jak to rozgraniczyć

Kłopotliwe odrodzenie

Europa wschodnia: zróżnicowany obraz

IX DIASPORA I MISJA

Różnorodność w jedności prawosławie na zachodzie misje

Część druga

WIARA I NABOŻEŃSTWO

X TRADYCJA ŚWIĘTA

Źródło prawosławnej wiary

Wewnętrzne znaczenie tradycji formy zewnętrzne

XI BÓG I CZŁOWIECZEŃSTWO

Bóg w trójcy

Osoba człowieka: nasze stworzenie

Nasze powołanie, nasz upadek

Jezus chrystus

Duch święty

„Uczestnicy boskiej natury”

XII KOŚCIÓŁ BOŻY

Bóg i jego kościół

Jedność i nieomylność kościoła

Biskupi; ludzie świeccy; sobory

Żywi i umarli: Bogarodzica

Eschatologia

XIII NIEBO NA ZIEMI

Nauczanie i nabożeństwo

Zewnętrzny układ nabożeństw: kapłan i lud

XIV SAKRAMENTY

Chrzest

Bierzmowanie

Eucharystia

Spowiedź

Święcenia kapłańskie małżeństwo namaszczenie chorych

XV ŚWIĘTA, POSTY I OSOBISTA MODLITWA

Chrześcijański rok liturgiczny

XVI KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY A POWRÓT DO JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN

„Jeden święty katolicki kościół”

Jak to pojmujemy?

Relacje prawosławnych z innymi wspólnotami:

Możliwości i problemy

Uczymy się od siebie nawzajem

Nota o autorze bibliografia   źródło opisu: http://sklep.cerkiew.pl/product_info.php?products_id=2555 źródło okładki: http://sklep.cerkiew.pl/images/ksiazki/bmp/kosciol_prawoslawnyII.jpg

Wydawnictwo:
Bractwo Młodzieży Prawosławnej
liczba stron:
382

kategoria:
religia

język:
polski