w

Karol Jakubowicz – Polityka medialna a media elektroniczne

Media elektroniczne są wszechobecne w naszym życiu i odgrywają w nim niezwykle znaczącą rolę.

Zatem państwo i społeczeństwo powinny móc zapewnić, aby dobrze służyły one ludziom i zapobiegać szkodom, które mogą wyrządzić. W książce Polityka medialna a media elektroniczne Karol Jakubowicz dokonuje gruntowego przeglądu celów, form i metod projektowania i realizowania polityki medialnej w dziedzinie mediów elektronicznych, poczynając od radia, a na najnowszych technologiach cyfrowych kończąc. Jego zdaniem zdolność stworzenia i realizacji wszechstronnej i długofalowej polityki medialnej służącej interesowi publicznemu, niepodporządkowanej jedynie celom aktualnej ekipy rządowej, można uznać za jedno z kryteriów rozwoju i konsolidacji demokracji. Książka wypełnia lukę w naszej wiedzy na ten temat, dostarcza narzędzi do formułowania takiej właśnie polityki medialnej.   źródło opisu: http://www.losgraf.pl/s/karta/id/357 źródło okładki: http://www.losgraf.pl/s/karta/id/357

Wydawnictwo:
Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF
data wydania:
2008 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-60807-33-0

liczba stron:
288

słowa kluczowe:
media , polityka , internet , radio , telewizja

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski