w

Karol Marek Klimczak – Wycena akcji a sprawozdawczość finansowa

Autor pokazuje relacje między wyceną akcji a sprawozdawczością finansową. Temat ten jest szczególnie istotny dla inwestorów giełdowych, którzy korzystają z różnych źródeł informacji, w tym sprawozdań finansowych. Zmiany zachodzące w regulacjach prawnych, rozwój możliwości inwestowania kapitału w Polsce, przenikanie się kapitałów w ramach różnych rynków kapitałowych powodują, że konieczne staje się dokonanie przeglądu metod związanych z analizą relacji zachodzących między wartością spółek giełdowych a dostępnymi informacjami ze sprawozdań finansowych publikowanych cyklicznie.
prof. UE dr hab. Robert Kowalak

Monografia dr. Karola Klimczaka jest wnikliwym i szerokim studium relacji między sprawozdawczością finansowa a rynkową wyceną kapitału własnego spółek publicznych. Na podkreślenie zasługuje erudycja Autora oraz swoboda, z jaką porusza się on w różnych obszarach należących do dziedziny finansów i rachunkowości.
Narracja prowadzona jest dynamicznie, a zarazem bardzo wnikliwie. Autor pokazuje, że ma ogromny zasób wiedzy i pomysłów badawczych, równocześnie nie gubi głównego wątku dzieła oraz na każdym etapie prowadzi rozważania bardzo szczegółowe, dążąc konsekwentnie do jasno wytyczonego celu. Przemyślenia własne Autora są starannie umocowane w literaturze zarówno zagranicznej, jak i krajowej.
Niniejsza publikacja stanowi ważny krok na drodze do określenia kierunku i kształtu zależności między wyceną akcji i sprawozdawczością finansową.
prof. UEK dr hab. Piotr Wójtowicz   źródło opisu: Poltext, 2014 źródło okładki: poltext.pl

Wydawnictwo:
Poltext
data wydania:
2014 (data przybliżona)

ISBN:
9788375614701

liczba stron:
320

kategoria:
biznes, finanse

język:
polski