w

Karol Marks – O anarchizmie i anarchosyndykalizmie

Obszerny wybór dokonany wspólnie przez Wydawnictwo “Książka i Wiedza” i radzieckie Wydawnictwo “Progress” odzwierciedla walkę K. Marksa, F. Engelsa i W. Lenina z drobnomieszczańskimi w swej istocie poglądami anarchistycznymi i anarchosyndykalistycznymi w historii międzynarodowego ruchu robotniczego.

Wydawnictwo:
mniej…
data wydania:
1984 (data przybliżona)

ISBN:
8305112888

słowa kluczowe:
marksizm , anarchia , anarchosyndykalizm , filozofia polityczna

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski