Językoznawstwo

Katarzyna Pietruczuk – Dzieje tekstu Ajschylosa, Sofoklesa i Eurypidesa między Atenami i Aleksandrią

Tekst zachowanych do naszych czasów tragedii ateńskich wywodzi się z wydania sporządzonego na przełomie III i II wieku p.n.e. dla słynnej Biblioteki Aleksandryjskiej przez Arystofanesa z Bizancjum.

Celem Arystofanesa było odtworzenie autorskiej wersji dramatów i ujednolicenie wersji będących w obiegu czytelniczym wobec zepsuć, jakim tekst ulegał w toku transmisji.

Wydanie Arystofanesa nie było pierwszym przedsięwzięciem zmierzającym do przechowania i opracowania dorobku trzech wielkich ateńskich tragediopisarzy. Aleksandryjskie prace nad korpusem tragedii, z których wyrósł projekt Arystofanesa, stanowiły kontynuację badań nad tragedią podjętych w Atenach w drugiej połowie IV wieku p.n.e.

W tej książce została podjęta próba odtworzenia losów spuścizny Ajschylosa, Sofoklesa i Eurypidesa w pierwszych dwóch wiekach od powstania dzieł. Autorka stawia tezę, że najwcześniejsze badania nad tragedią przyczyniły się do uformowania się filologii jako dyscypliny naukowej w nie mniejszym stopniu niż badania nad tekstem poematów Homera.   źródło opisu: http://www.sublupa.pl/pl/p/Dzieje-tekstu-Ajschylos…(?) źródło okładki: http://www.sublupa.pl/pl/p/Dzieje-tekstu-Ajschylos…»

Wydawnictwo:
Sub Lupa
data wydania:
2014 (data przybliżona)

ISBN:
9788364003103

liczba stron:
322

słowa kluczowe:
Literatura antyczna , Literatura grecka , Filologia klasyczna , Starożytność , Teatr grecki , Tragedia grecka , Ajschylos , Sofokles , Eurypides , Ateny , Aleksandria , Likurg , Arystofanes z Bizancjum , Transmisja tekstu , Manuskrypty , Filologia

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski

Wpis wyświetlony 6906 razy od 05.01.2017. Użytkownicy najczęściej szukali pliku PDF i epub.