w

Katarzyna Skowronek – Reklama. Studium pragmalingwistyczne

Książka omawia werbalny aspekt reklamy w świetle pragmatyki językowej, autorka ukazuje m. in. działanie funkcji perswazyjnej, problematykę czasu i modalności, ukryte intencje nadawcy reklamy i przewidywane skutki.

Wydawnictwo:
Rabid
data wydania:
2001 (data przybliżona)

ISBN:
83-88668-06-4

liczba stron:
99

słowa kluczowe:
pragmalingwistyka , reklama , semantyka lingwistyczna

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski