Biznes i finanse

Konstanty A. Wojtaszczyk – Polskie polityki sektorowe z perspektywy członkowstwa w Unii Europejskiej

Mając na uwadze charakter opracowania wybranym politykom przypisano podstawy prawne ich kształtowania, wskazano cele realizacyjne oraz instrumenty wykonawcze.

Wydawnictwo:
Marta Witkowska
kategoria:
biznes, finanse

język:
polski

Dodaj komentarz