Koppel Abell Robert Howard – Wewnętrzna gra. Kształtowanie psychiki gracza giełdowego

Po raz pierwszy pojawia się książka, która pokazuje w jaki sposób opanować psychologiczne umiejętności niezbędne dla odniesienia sukcesu inwestycyjnego. Inne książki jedynie opisują problemy, natomiast Wewnętrzna gra oferuje ich rozwiązania. Dzięki konkretnym przykładom oraz rozmowom z najwybitniejszymi praktykami i precyzyjnym strategiom gry przedstawionym przez autorów można dowiedzieć się, jak kształtować własną psychikę i odpowiednie nawyki. Ten klasyczny już poradnik jest nie tylko książką ­ to mapa prowadząca do sukcesu! Wewnętrzna gra to walka, jaką toczy każdy uczestnik rynku. Najpoważniejszym przeciwnikiem, z którym trzeba się w niej zmierzyć, jest jednak nie rynek, lecz nasze własne ja. Ponad 80 procent wszystkich graczy zajmujących się transakcjami terminowymi ponosi regularnie straty. z naszych długoletnich doświadczeń jako członków giełdy, aktywnych uczestników rynku, specjalistów od szkolenia personelu oraz konsultantów wynika jasno, że powodem tego, iż tak wielu ludzi traci rok w rok pieniądze, jest nieumiejętność porozumienia się z samym sobą. Aby odnieść sukces na rynku, podobnie jak w każdej innej dziedzinie, potrzebne jest ogromne zdyscyplinowanie: wyznaczenie celu, przyjęcie konkretnych sposobów działania, a następnie konsekwentne wprowadzanie ich w życie oraz dokonywanie korekt i udoskonaleń stosowanej strategii odpowiednio do zmieniających się okoliczności i nowych doświadczeń. (…) W książce tej będziemy mieli okazje spojrzeć na psychikę najwybitniejszych graczy oczami ich samych. Dowiemy się, w jaki sposób przezwyciężają oni bariery i frustracje uniemożliwiające odniesienie sukcesu większości z nas. Motywem ich działania nie jest, jak mogłoby się wydawać, zamiłowanie do ryzyka. Ludzie ci nie są demonami rynków, ale posiadają po prostu umiejętność dążenia naprzód bez zrażania się chwilowymi niepowodzeniami. z Przedmowy autorów Spis treści: 1. Kto odnosi sukcesy na rynkua 2. Potęga wiary i koncentracji 3. Wyznaczanie celów i motywacja 4. Nieuchwytna granica 5. Model inwestora doskonałego 6. Składnia sukcesu 7. Sukces a stan umysłu 8. Styl inwestycyjny a osobowość 9. Mistrzowie rynku najwybitniejsi gracze mówią, na czym polega sukces inwestycyjny 10. Motyw i motywacja 11. Sukces na rynku 12. Rady 13. Leo Melamed 14. John F. (Jack) Sandner 15. Jeffrey L. Silverman 16. Bruce Johnson 17. Psychologia analizy technicznej 18.Trendy a hipoteza efektywności rynku 19. zarządzanie pieniędzmi 20. Klasyczna analiza wykresów 21. Sukces a porażka 22. zasady skutecznego inwestowania 23. Charakterystyka zwycięzcy  

Wydawnictwo:
WIG-Press
data wydania:
1997 (data przybliżona)

ISBN:
8387014060

liczba stron:
220

kategoria:
biznes, finanse

język:
polski