w

Kornela Maternicka – Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (część II) Dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym – klasy IV-VI

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne – dla II etapu nauczania uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu u umiarkowanym powstały z myślą
o nauczycielach uczących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym; specjalistach: psychologach, pedagogach, terapeutach, logopedach pracujących na co dzień z wyżej wymienioną grupą uczniów, a także o osobach z najbliższego otoczenia dziecka – rodzicach, rodzeństwie.
Proponowane programy umożliwiają wykorzystywanie różnorodnych rozwiązań merytoryczno-metodycznych. Pozwalają na swobodę w zakresie doboru zagadnień, ćwiczeń, materiału, celów, zadań oraz metod i form pracy wspomagających proces uczenia się i wychowania dzieci.
Układ treści ma charakter spiralny. Do poszczególnych działów programu powraca się uwzględniając zasadę stopniowania trudności. Rozszerza się zakres zakładanych osiągnięć w celu wyposażenia wychowanków w takie umiejętności jak: sprawności i nawyki, aby zdobyli maksymalną niezależność życiową i mogli uczestniczyć w życiu społecznym na równi z innymi, w pełni sprawnymi umysłowo.
Programy zawierają zadania szkoły, cele rewalidacyjne, zasady pracy z uczniem niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym. Obejmują trzy obszary:
Obszar I – Obsługiwanie samego siebie “Ja z samym sobą”
Obszar II – Uspołecznienie “Ja i otoczenie”
Obszar III – Rozwijanie sprawności i umiejętności “Ja w środowisku szklonym”
oraz zestawy wybranych ćwiczeń narządów aparatu mowy, analizy i syntezy wzrokowej, percepcji słuchowej, ćwiczeń motoryki dużej i małej, edukacji ruchowej korygującej deficyty rozwojowe.   źródło opisu: Wydawnictwo Harmonia, 2007 źródło okładki: http://harmonia.edu.pl/

Wydawnictwo:
Harmonia
data wydania:
2007 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-7134-273-0

liczba stron:
104

kategoria:
poradniki

język:
polski