w

Krystyna Pankowska – Sztuka i wychowanie. Współczesne problemy edukacji estetycznej

Ze wstępu: Publikacja ta została przygotowana w związku z międzynarodową konferencją zorganizowana przez Zakład Pedagogiki Kultury UMCS. Zasadniczym zagadnieniem była próba podjęcia analizy aktualnych problemów dotyczących instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej edukacji estetycznej w kontekście kształcenia postawy twórczej jako istotnego wyzwania współczesnej teorii i praktyki pedagogicznej. Zgromadzone w książce teksty mają jednocześnie charakter szczegółowych, skonkretyzowanych wypowiedzi korespondujących z zasadniczymi tematami, wokół których zogniskowano rozważania. Główne zakresy tematyczne pogrupowano następująco:
Sztuka w kulturze współczesnej – od tradycji do teraźniejszości
Świat sztuki – świat dziecka
Twórczość artystyczna i terapia
Praktyczne aspekty kształcenia estetycznego i artystycznego
Postawa twórcza w sztuce i poza sztuka
Twórczość a wychowanie w działaniach praktycznych   źródło opisu: http://www.naukowa.pl/Nauki-spoleczne,20kt/Sztuka-…(?) źródło okładki: http://arik.pl/imp/a0/a00009340.jpg

Wydawnictwo:
Żak
data wydania:
2010 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-62015-28-3

liczba stron:
416

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski