w

Lech Morawski – Wstęp do prawoznawstwa

Wstęp do prawoznawstwa albo wstęp do nauk o państwie i prawie jest nauką typowo propedeutyczną. W przypadku prawoznawstwa zadaniem tej dyscypliny jest zaznajomienie studentów z podstawową aparaturą pojęciową nauk prawnych, metodami stosowanymi w tych naukach oraz elementarnymi instytucjami i zasadami prawa. Studiujących uprzedzić wszakże należy, że niniejszy podręcznik jedynie uzupełnia, a nie zastępuje wykład, stąd jego opanowanie nie gwarantuje zdania egzaminu. Przypomnieć również trzeba, że studiowanie to przede wszystkim samodzielne zdobywanie wiedzy i rozwiązywanie problemów, stąd też dopiero ten, kto wykracza poza wiedzę wyniesioną z wykładów i podręcznika w pełni wywiązuje się z obowiązków studenta i może liczyć na to, że jego wysiłek zostanie doceniony. W każdym razie student już od pierwszego roku powinien zdawać sobie sprawę z tego, że nic go nie zwalnia od samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na te pytania i problemy, których nie zrozumiał lub które nadal wydają mu się niejasne. Niniejszy podręcznik, podobnie jak poprzednie wydania, zawiera szereg zmian i uzupełnień.   źródło opisu: http://www.albertus.pl/ksiazka-wstep-do-prawoznaws…(?) źródło okładki: http://www.albertus.pl/ksiazka-wstep-do-prawoznaws…»

Wydawnictwo:
tytuł oryginału:
Wstęp do prawoznawstwa

data wydania:
2011 (data przybliżona)

ISBN:
9788372854759

liczba stron:
210

słowa kluczowe:
prawoznawstwo

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski