w

Lech Zdybel – Idea spisku i teorie spiskowe w świetle analiz krytycznych i badań historycznych

Książka jest próbą wyjścia poza stereotypy pojęć teorii spisku, które grożą przyjęciem uproszczonych założeń badawczych. Prezentuje ujęcia, w świetle których tzw. myślenie teoriospiskowe mogłoby być postrzegane jako swoiste odgałęzienie nowożytnego racjonalizmu, konsekwencja modernistycznego przekonania o poznawczych możliwościach rozumu ludzkiego, wyraz narodzin nowożytnej koncepcji nauki oraz nowożytnej idei ludzkiej podmiotowości, aspekt laicyzacji filozofii dziejów i historiografii, przejaw nowoczesnej i politycznie niezbywalnej mitologizacji zjawisk społecznych. Jak podkreślają badacze historii społecznych wyobrażeń, w ostatnich dziesięcioleciach XVIII i na początku XIX wieku spisek stał się jedną z podstawowych kategorii wyjaśniania zjawisk nie tylko politycznych.   źródło opisu: http://www.poczytaj.pl/3667 źródło okładki: http://www.poczytaj.pl/3667

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
data wydania:
2002 (data przybliżona)

ISBN:
83-227-1885-3

liczba stron:
602

słowa kluczowe:
spisek , teorie spiskowe

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski