Lew D. Landau – Mechanika kwantowa Teoria nierelatywistyczna.

Na mechanice kwantowej jest oparta kwantowa teoria materii (dotycząca fizyki mikroświata). Współczesna teoria struktury i własności materii obejmuje problemy budowy i trwałości atomów oraz zagadnienia związane z absorpcją i emisją promieniowania elektromagnetycznego przez atomy i struktury wieloatomowe. Nierelatywistyczną mechanikę kwantową stosuje się w odniesieniu do ciał poruszających się z prędkościami dużo mniejszymi od prędkości światła.

W podręczniku zostały omówione kolejno takie zagadnienia, jak:
podstawowe pojęcia mechaniki kwantowej,
równanie Schrödingera,
energia, pęd i moment pędu,
ruch w polu o symetrii sferycznej,
rachunek zaburzeń,
spin,
identyczność cząstek,
atom, cząsteczki dwu- i wieloatomowe, struktura jądra atomowego,
ruch w polu magnetycznym,
zderzenia elastyczne i nieelastyczne.
Pewne czysto matematyczne rozważania Autorzy zawarli w końcowym rozdziale Uzupełnienia matematyczne.   źródło opisu: avalon.pl źródło okładki: avalon.pl

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Naukowe PWN
tytuł oryginału:
uantum mechanics – non-relativistic theory

data wydania:
2011 (data przybliżona)

liczba stron:
701

słowa kluczowe:
fizyka , fizyka teoretyczna fizyka kwantowa , mechanika , mechanika kwatowa , teoria nierelatywistyczna

kategoria:
nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)

język:
polski