w

Lucjan Turos – Pedagogika ogólna i subdyscypliny

Przygotowany podręcznik odbiega od klasycznych ujęć, koncepcji i modeli tego typu opracowań. Jest to właściwie zbiór rozpraw, studiów i opracowań dotyczących różnych dziedzin działalności edukacyjnej i związanych z nią refleksji badań i teorii. Intencją tego opracowania jest ukazanie wybranych węzłowych problemów istniejących lub dopiero powstających subdyscyplin pedagogicznych (…).
Praca ma na celu ukazanie głównych kierunków rozwoju pedagogiki, tworzenia się jej różnorakich odgałęzień i specjalizacji, obejmowania badaniami i refleksją pedagogiczną coraz szerszych terenów i coraz głębszego ich ujmowania. (…)
Omawiane w podręczniku nauki pedagogiczne nie obejmują wszystkich dziedzin praktycznej działalności edukacyjnej, lecz tylko te, których znaczenie społeczne i intensywność rozwoju spowodowały narodziny refleksji i badań pedagogicznych oraz próby tworzenia teorii naukowych. (…)
Prezentowane w podręczniku poglądy, analizy, diagnozy, wyniki badań, opcje teoretyczne są oparte głównie na polskich doświadczeniach i odzwierciedlają potrzeby naszego społeczeństwa. (…)   źródło opisu: Przedmowa

Wydawnictwo:
Żak
data wydania:
1999 (data przybliżona)

ISBN:
8388149148

liczba stron:
601

słowa kluczowe:
pedagogika

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski