w

Łukasz Zweiffel – Dynamika zmian społecznych w Holandii i ich odzwierciedlenie w systemie politycznym w XX i XXI wieku

Zaletą pracy jest wykorzystanie obszernej i zróżnicowanej bazy źródłowej (piśmiennictwa, dokumentów życia społecznego i politycznego, raportów badawczych, danych statystycznych i regulacji prawnych). Na podkreślenie zasługuje sięgnięcie w szerokim wymiarze do materiałów w języku niderlandzkim, przeważnie niedostępnych dla innych badaczy, wobec braku ich predyspozycji językowych.
(…)
Za szczególnie instruktywne uważam omówienie ujmowania struktury społeczno-kulturowej mieszkańców Holandii w kategoriach „filaryzacji”. Jest to koncepcja prawie nieznana opinio communis polskiej politologii (i socjologii polityki), a warta rozważenia i akceptowana przez lepiej zorientowanych w realiach badaczy holenderskich i podejmujących problematykę holenderską. Również posłużenie się za badaczami holenderskimi, konceptem „polder modelu” zasługuje na uwagę.

Prof. zw. dr hab. Marian Grzybowski
Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego   źródło opisu: Edycja – Książki Naukowe i Specjalistyczne 2013 źródło okładki: Edycja – Książki Naukowe i Specjalistyczne 2013

Wydawnictwo:
Edycja – Książki Naukowe i Specjalistyczne
data wydania:
4 czerwca 2013

ISBN:
9788393538959

liczba stron:
280

słowa kluczowe:
Politologia , Holandia , system polityczny Holandii , wielokulturowość , filaryzacja , polder model

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski