w

Maciej Gdula – Uspołecznienie i kompozycja. Dwie tradycje myśli społecznej a współczesne teorie krytyczne

We współczesnej krytyce społecznej można wyróżnić dwie tradycje. W
tradycji uspołecznienia punktem wyjścia w myśleniu o społeczeństwie są
relacje między podmiotem a światem przedmiotowym. W tradycji
kompozycyjnej wychodzi się od zróżnicowanych społecznych aktorów i bada,
jak łączą się ze sobą.

Niesie to daleko idące konsekwencje, jeśli idzie o stawki krytycznego
myślenia i definiowanie perspektyw zmian społecznych. Pytania krążą albo
wokół autonomii, autentyczności i wyzwolenia ze złudzeń ideologii albo
dotyczą kwestii partycypacji, dostępu i bezpieczeństwa.

Maciej Gdula analizuje koncepcje najważniejszych współczesnych
teoretyków – Slavoja Žižka, Pierre’a Bourdieu, Judith Butler, Michela
Foucaulta, Ernesto Laclau i Brunona Latoura – pokazując, na jak różne
sposoby rozumie się dziś krytykę społeczną i jak różne zadania się przed
nią stawia.
  źródło opisu: Matras źródło okładki: Matras

Wydawnictwo:
Maciej Gdula
ISBN:
9788364682735

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski