Biznes i finanse

Maciej Pawłwowski – Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju

Książkę „Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju” poświęcono analizie i ocenie rynku obligacji korporacyjnych, dotychczas najmniej rozwiniętego i rozpoznanego segmentu krajowego rynku kapitałowego. W publikacji przedstawiono:
– szczegółową charakterystykę obligacji korporacyjnych z jednoczesną prezentacją bogatego katalogu tych instrumentów;
– zagadnienie ryzyka na rynku obligacji korporacyjnych z wyróżnieniem roli i znaczenia ratingu z perspektywy uczestników tego rynku;
– analizę i ocenę ewolucji przepisów prawnych stanowiących podstawę funkcjonowania rynku obligacji korporacyjnych;
– prezentację struktury i modeli funkcjonowania rynku obligacji korporacyjnych w Polsce;
– omówienie warunków i etapów procesu emisyjnego obligacji korporacyjnych;
– wnikliwą analizę i ocenę rozwoju rynku obligacji korporacyjnych w wymiarze ilościowym, w powiązaniu z jego wybranymi elementami, m.in. otoczeniem makroekonomicznym, rozwojem usług doradztwa finansowego czy pośrednictwa finansowego.

W książce zaprezentowano także wyniki autorskich badań empirycznych przeprowadzonych w grupie przedsiębiorstw emitujących obligacje oraz w zbiorowości reprezentujących instytucje pośrednictwa finansowego. Na kanwie zgromadzonego materiału dokonano wieloaspektowej oceny badanego rynku z jednoczesnym wyodrębnieniem uwarunkowań i perspektyw jego dalszego rozwoju.

Zagadnienia będące przedmiotem niniejszego opracowania mogą okazać się szczególnie przydatne dla praktyków poruszających się w obszarze rynku kapitałowego w Polsce – pracowników służb finansowych lub właścicieli przedsiębiorstw rozważających lub podejmujących aktywność emisyjną na rynku obligacji oraz banków, domów maklerskich i innych instytucji świadczących usługi na rynku tych instrumentów. Praca może również stanowić przydatne źródło wiedzy dla studentów oraz wykładowców ekonomii, finansów i rachunkowości, zarządzania, a także uczestników menedżerskich studiów podyplomowych.   źródło opisu: http://cedewu.pl/Rynek-obligacji-korporacyjnych-w-…(?) źródło okładki: http://cedewu.pl/Rynek-obligacji-korporacyjnych-w-…»

Wydawnictwo:
CeDeWu.pl
data wydania:
2015 (data przybliżona)

ISBN:
9788375566963

liczba stron:
237

słowa kluczowe:
rynek kapitałowy , obligacje , rynek obligacji ,

kategoria:
biznes, finanse

język:
polski

Dodaj komentarz