w

Maciej Rajewski – Kognitywistyka 3. Empatia, obrazowanie i kontekst jako kategorie kognitywistyczne

Niniejszy tom zawiera teksty opracowane na podstawie referatów wygłoszonych podczas trzech spotkań kognitywistycznych, które odbyły się w latach 2005-2007 w ramach seminariów kognitywistycznych organizowanych przez Instytut Anglistyki oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Efekty dwóch pierwszych spotkań seminaryjnych ukazały się w pierwszych dwu tomach serii “RRR Kognitywistyka” i dotyczyły “perspektyw kognitywistyki” oraz kategorii “podobieństwa”. Tom trzeci zawiera teksty dotyczące innych wyróżnionych kategorii ważnych dla kognitywistyki – kategorii “empatii, obrazowania i kontekstu”. Wszystkie wyliczone kategorie są elementami teoretycznego opisu rzeczywistości psychologicznej, kulturowej, a w szczególności poznawczej i językowej, opisu dokonywanego z perspektywy kognitywistycznej, interdyscyplinarnej ze swej natury. Z tego względu prace zamieszczone w tomie – chociaż reprezentują różne dyscypliny badawcze – dążą do sformułowania pewnych uniwersalnych narzędzi pojęciowych, pomocnych w badaniu przebiegu procesów mentalnych i funkcjonowaniu narzędzi poznawczych.   źródło opisu: Matras

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
data wydania:
2012 (data przybliżona)

ISBN:
9788377840696

liczba stron:
340

słowa kluczowe:
psychologia , filozofia , językoznawstwo , kognitywistyka

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski