Psychologia i socjologia

Maksymilian Pazdan – Międzynarodowe prawo handlowe. Wydanie II zaktualizowane i rozszerzone

Zainteresowanie I wydaniem podręcznika skłoniło jego autorów do przygotowania i wydania jego II wersji. W procesie realizacji tego zadania wykorzystano najnowszą literaturę oraz dorobek legislacyjny organizacji międzynarodowych.

Wielu zmian dokonano już w I części podręcznika. Z uwagi na niezwykłą aktywność organizacji międzynarodowych oraz powstanie wielu aktów o charakterze soft law konieczne stało się ich przedstawienie. Chodzi tu zwłaszcza o Zasady Europejskiego Prawa Umów (PECL). Reguły UNIDROIT, których II wersja opublikowana została w roku 2004 oraz Europejski ustawodawca-kodeks-cywilny-2/" title="Ustawodawca – Kodeks Cywilny ebook pdf mobi epub" style="text-decoration: underline">Kodeks Cywilny, nad którymi już od lat toczą się prace. Wspomniano także o pracach UNIDROIT nad ujednoliceniem zasad ponadnarodowego postępowania cywilnego.

Zmian dokonano również w części II, bowiem omówiono również inne podmioty występujące w międzynarodowym obrocie handlowym, mianowicie spółkę partnerską oraz komandytowo-akcyjną.

W części III znalazły się między innymi wywody na temat zabezpieczeń w transakcjach międzynarodowych oraz konwencji UNIDROIT podpisanej w roku 2001 w Kapsztadzie. Znacznie poszerzono omówienie reguł INCOTERMS 2000 i ich znaczenia dla zawierania umów międzynarodowej sprzedaży towarów. Wielokrotnie odwoływano się do umów modelowych opracowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu, które stanowią znakomite wzorce dla podmiotów uczestniczących w obrocie międzynarodowym. Odwoływano się także do regulacji projektu Europejskiego Kodeksu Cywilnego.

Z uwagi na wprowadzenie do polskiego prawa procesowego instytucji mediacji przedstawiono skrótowo jej regulacje. Należy także podkreślić, iż w wyniku nowelizacji polskiego Kodeksu postępowania cywilnego w roku 2005 w naszym kraju obowiązują także znowelizowane przepisy regulujące postępowanie arbitrażowe. Ponieważ polski ustawodawca wzorował się na ustawie modelowej UNCITRAL, a polskie przepisy regulują także międzynarodowy arbitraż handlowy, zagadnieniu temu poświęcono należytą uwagę.   źródło opisu: http://www.ksiegarnia.difin.pl/archiwum/19/miedzyn…(?) źródło okładki: http://www.ksiegarnia.difin.pl/archiwum/19/miedzyn…»

Wydawnictwo:
Difin
data wydania:
2006 (data przybliżona)

ISBN:
8372516693

liczba stron:
392

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski

Wpis wyświetlony 1028 razy od 06.01.2017. Użytkownicy najczęściej szukali pliku epub i mobi.