w

Małgorzata Bednarek – Prawo do mieszkania w konstytucji i ustawodawstwie

Książka poświęcona jest analizie przemian ustawowych w dziedzinie prawa mieszkaniowego, czynionej z perspektywy konstytucyjnej. Celem autorki było zbadanie wpływu koncepcji ustrojowych i związanej z nimi aksjologii na treść ustawodawstwa zwykłego. Szczególny nacisk został położony na ocenę sposobów i form realizacji w ustawodawstwie zwykłym konstytucyjnego prawa do mieszkania (art.75 i art.76 Konstytucji z 1997 r.). Tło do przemyśleń na ten temat stanowią regulacje prawnomiędzynarodowe z zakresu praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem konwencji europejskiej z 1950 r. Autorka prowadzi rozważania na dwóch płaszczyznach: konstytucyjnej i cywilnoprawnej, koncentrując się na systemowo-funkcjonalnej analizie koncepcji legislacyjnych i przyjmowanych w dziedzinie prawa mieszkaniowego.  

Wydawnictwo:
Wolters Kluwer
data wydania:
2007 (data przybliżona)

ISBN:
83-7526-827-0

liczba stron:
831

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski