w

Małgorzata Górnik-Durose – Kultura współczesna a zdrowie. Aspekty psychologiczne

Celem książki jest pokazanie szerokiego spectrum zagadnień związanych z rozumieniem zdrowia i choroby w dzisiejszym świecie, podejmowaniem zachowań zdrowotnych oraz radzeniem sobie z chorobą. Punktem odniesienia jest specyfika mentalności człowieka, rozumianej jako pomost pomiędzy rzeczywistością kulturową i psychologiczną. Zakładamy, że uwewnętrznione pod postacią mentalności normy, wartości i wzorce zachowań, wynikające ze współczesnej kultury, stanowią istotny czynnik oddziałujący na nadawanie wartości zdrowiu i sensu chorobie oraz motywacje leżące u podstaw decyzji i zachowań dotyczących zdrowia. Jest to spojrzenie na zagadnienia zdrowia odmienne od rozpowszechnionego w literaturze. Zwracamy bowiem uwagę na psychologiczne mechanizmy o społecznej naturze, które w znacznej mierze odpowiedzialne są za bezrefleksyjne odniesienia do zdrowia i automatyzmy w zachowaniach z nim związanych. W kolejnych rozdziałach definiujemy pojęcie i regulacyjną rolę mentalności, określamy elementy składowe mentalności człowieka żyjącego na początku XXI wieku w kulturze euroamerykańskiej, następnie omawiamy takie zagadnienia, jak: rozumienie zdrowia we współczesnym świecie i konsekwencje z tego wynikające, zdrowie w relacji do innych wartości, percepcja choroby i funkcjonowanie w roli chorego, percepcja bólu i radzenie sobie z nim oraz zachowania zdrowotne oraz nowe źródła wiedzy o zdrowiu i chorobie w postaci przekazów medialnych i informacji znajdywanych w Internecie. Poszczególne rozdziały to eseje naukowe, omawiające zasygnalizowane zagadnienia w oryginalny i przystępny dla czytelnika sposób w oparciu o najnowszą literaturę i doniesienia z badań z obszaru psychologii, socjologii, antropologii, medycyny i innych nauk pokrewnych. Książka adresowana jest głównie do psychologów zdrowia, socjologów i osób związanych z szeroko rozumianą ochroną zdrowia, jak również wszystkich tych, którzy we współczesnym świecie próbują radzić sobie z jego wyzwaniami i w konsekwencji ze swoim własnym zdrowiem.   źródło opisu: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/6901

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
data wydania:
2013 (data przybliżona)

ISBN:
9788374895224

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski