w

Małgorzata Kuć – Prawo karne wykonawcze

Skrypt Prawo karne wykonawcze zawiera najistotniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego. Omówione w nim zagadnienia obejmują m.in. problematykę: definicji prawa karnego wykonawczego, źródeł prawa karnego wykonawczego, postępowania wykonawczego, wykonywania kary grzywny, ograniczenia wolności i pozbawienia wolności, wykonywania środków karnych, wykonywania środków zabezpieczających, wykonywania tymczasowego aresztowania. Każdy rozdział Skryptu poprzedzony jest literaturą z omawianego zakresu. Okładka: miękka, Rok wydania: 2009,  

Wydawnictwo:
C.H. Beck
ISBN:
9788325505349

liczba stron:
228

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski