w

Małgorzata Lewartowska-Zychowicz – Homo liberalis jako projekt edukacyjny

Jest to praca, która mieści się w nurcie pedagogiki krytycznej, a jej wartość ujawnia się głównie w tym, że Autorka rekonstruuje zmiany, jakie dokonywały się w koncepcji człowieka określanej mianem homo liberalis, aby pokazać ich związek ze zmianami w projektach edukacyjnych realizowanych w społecznej praktyce edukacyjnej ostatnich dziesięcioleci.
Po roku 1989 nurt liberalnego myślenia zdominował także polskie życie społeczne i praktykę edukacyjną. Opis, wyjaśnienie i interpretacja tego procesu zmiany i jego skutków mają więc szczególne znaczenie dla współczesnego człowieka, który przez całe swoje życie indywidualne, rodzinne i zawodowe jest uwikłany w procesy edukacyjne oraz ich zmienność. Z tego powodu odbiorcami tej książki mogą być, a może nawet powinni być wszyscy, którzy współcześnie są „uwikłani” w procesy edukacyjne. Obowiązek jej przeczytania dotyczy jednak głównie tych, którzy chcą podmiotowo uczestniczyć w procesach edukacyjnych dotyczących siebie i innych ludzi.   źródło opisu: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010 źródło okładki: http://impulsoficyna.com.pl

Wydawnictwo:
Impuls
data wydania:
2010 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-7587-502-7

liczba stron:
290

słowa kluczowe:
pedagogika , pedagogika krytyczna , edukacja , oświata

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski