w

Marcin K. Zwierżdżyński – Gdzie jest religia? Pięć dychotomii Thomasa Luckmanna

Nie jest wykluczone, że w naszym kraju nasilą się procesy sekularyzacji i prywatyzacji religii podobne do tych, jakie zachodzą w wysoko rozwiniętych społeczeństwach pluralistycznych […]. Opracowanie to nabiera w tej perspektywie szczególnej aktualności i jest niezwykle potrzebne.

Z recenzji prof. Janusza Mariańskiego

Autor bardzo kompetentnie porusza się po rozległych obszarach socjologii, a nawet obszarach do niej przyległych, takich jak filozofia, metodologia nauki, antropologia i psychologia. Wnikliwa analiza systemu teoretycznego Thomasa Luckmanna jest tu właściwie pretekstem, by postawić zasadnicze pytania o powołanie i sens dyscypliny, jaką jest socjologia religii, a także o zakres i znaczenie samego pojęcia „religia”.

Z recenzji prof. Włodzimierza Pawluczuka   źródło opisu: http://www.nomos.pl/products/153/p/375 źródło okładki: http://www.nomos.pl/products/153/p/375

Wydawnictwo:
Nomos
data wydania:
2009 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-60490-75-4

liczba stron:
288

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski