w

Marcin Król – Konserwatyści polscy 1918-1939. Wybór pism

Polityczna i intelektualna sytuacja konserwatystów polskich i
europejskich uległa po I wojnie światowej zasadniczej zmianie.
Politycznie przestali oni istnieć. Silne już na przełomie XIX i XX wieku
wrogie konserwatyzmowi tendencje – z jednej strony nacjonalizm, z
drugiej socjalizm – uległy wzmocnieniu. Konserwatyzmowi programowo
przeciwstawiały się nie tylko obie te ideologie – także sama zasada
działania nowoczesnych i masowych partii politycznych była dla
konserwatystów niemożliwa do przyjęcia i zastosowania. Po II wojnie
światowej demokracja nie zapomniała jednak całkiem o dorobku
konserwatywnej myśli politycznej. Zarówno na Zachodzie, jak i w Polsce
polityka i myśl polityczna wciąż sięgają do tej tradycji, choć wydaje
się, że współcześni konserwatyści są tylko filozofami, nie zaś
politykami. Konserwatywna refleksja stanowi znakomite narzędzie krytyki
niedomagań demokracji, a kto wie, czy nie mogłaby stać się także
zaczątkiem jej odnowy.
  źródło opisu: Matras źródło okładki: Matras

Wydawnictwo:
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN:
9788323517429

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski