w

Marek Bojarski – Prawo karne materialne

W podręczniku Prawo karne materialne. Część ogólna i
szczególna zostały omówione najważniejsze kwestie z zakresu tej
dziedziny – od zagadnień wstępnych, nauki o przestępstwie, po naukę o
karze, środkach karnych i zasadach ich wymiaru. W części szczególnej
przedstawiono konkretne typy przestępstw, m.in. przestępstwa przeciwko
życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, wolności, wymiarowi
sprawiedliwości, obrotowi gospodarczemu oraz obrotowi pieniędzmi i
papierami wartościowymi.Przejrzysty układ
opracowania ułatwia zrozumienie obowiązujących rozwiązań ustawowych w
kontekście poprzednich kodeksów karnych, a obszerne nawiązanie do
orzecznictwa pozwala wyjaśnić problemy związane ze stosowaniem przepisów
prawa karnego.W szóstym wydaniu uwzględniono wszystkie
dotychczasowe nowelizacje Kodeksu karnego, w tym ostatnią nowelę z 20
lutego 2015 r., która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r., obejmującą
w szczególności system kar, środków karnych, środków probacyjnych oraz
zabezpieczających. Ponadto w publikacji zamieszczono w większym niż
dotychczas zakresie orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów
apelacyjnych, które w ostatnich latach znacząco wpłynęły na prawo karne
materialne.
  źródło opisu: Matras źródło okładki: Matras

Wydawnictwo:
mniej…
ISBN:
9788326494499

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski