w

Marek Kazimierczak – W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową

Oddana do rąk Czytelnika monografia w treści zawartych w niej artykułów prezentuje pogłębioną refleksję nad turystyką i podróżowaniem, ujawniając społeczno-kulturowy i aksjologiczny potencjał współczesnych form turystyki kulturowej. Do interdyscyplinarnego opisu i analizy fenomenu turystyki kulturowej przystąpili przedstawiciele nauk humanistycznych, działający naukowo w głównych ośrodkach akademickich w Polsce, którzy wyjaśnienia i zrozumienia istoty turystyki poszukiwali przede wszystkim w naukach o kulturze i człowieku tę kulturę tworzącym. Problematyka badawcza zawarta w pięciu rozdziałach została podzielona wedle następującego porządku: (I) artykuły opisujące i wyjaśniające fenomen turystyki kulturowej oraz jej kulturowe, społeczne i symboliczne odniesienia (Fenomen turystyki kulturowej w antropologicznej odsłonie), (II) i (III) artykuły odwołujące się do historycznych źródeł i motywów uprawiania podróży w jej różnorodnych formach kulturowego przejawiania się, w dawnych czasach i współcześnie (Turystyczno-podróżnicze peregrynacje śladami kulturowego dziedzictwa), (Formy i przejawy turystyki kulturowej), (IV) artykuły określające specyfikę kulturowego doświadczenia, będącego udziałem turystów kulturowych (W sferze kulturowych doświadczeń turysty), (V) artykuły poświęcone analizom społeczno-kulturowego i aksjologicznego potencjału współczesnych trendów w turystyce kulturowej. Przebija się tutaj wątek inspirowany ideą zrównoważonego rozwoju, która ukierunkowuje na realne, a także potencjalne wartości, wskazując także na zagrożenia, płynące z dynamiki rozwojowej współczesnych form turystyki (Trendy i perspektywy rozwoju turystyki kulturowej).   źródło opisu: http://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.p…(?)

Wydawnictwo:
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
data wydania:
2008 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-61414-09-4

liczba stron:
434

słowa kluczowe:
turystyka kulturowa

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski