w

Marek Migalski – Prezydent w Polsce po 1989 r. studium politologiczne

Książka stanowi wnikliwą analizę prezydentury w Polsce po roku 1989. Politologiczne podejście autorów pozwoliło na ukazanie instytucji głowy państwa oraz aktywności politycznej poszczególnych prezydentów w wielowymiarowej perspektywie. Umożliwiło to głęboką refleksję nad badanym fenomenem naszego życia publicznego i wskazanie na rolę prezydenta w polskim systemie politycznym.

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Sejmowe
data wydania:
2006 (data przybliżona)

ISBN:
83-7059-789-0

liczba stron:
334

słowa kluczowe:
prezydent , III Rzeczpospolita , polityka

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski