w

Marek Szulakiewicz – Obecność filozofii transcendentalnej

W książce, którą prezentuję czytelnikowi, nie omawiam jakiegoś krótkiego okresu w rozwoju filozofii ani też nie koncentruję się na doniosłej postaci z jej historii, czy też analizie rozwiązania określonego problemu. Przedmiotem zainteresowania jest pewien sposób filozofowania, który obecny był – w opinii jednych – od początku myślenia filozoficznego, w opinii innych zaś ukonstytuował się dopiero w epoce nowożytnej i swój kres osiągnął w XX wieku. Materiał historyczny wykorzystany jest w tej pracy do przedstawienia ogólniejszej sprawy niż tylko opis i rekonstrukcja. Chciałem prześledzić, czym jest i w jakiej formie obecna jest idea myślenia transcendentalnego. Nie chodzi tu zatem o to, aby przedstawić i omówić to wszystko, co poszczególni myśliciele (np. Kant, Fichte, Husserl…) i ich uczniowie rozumieli przez filozofię transcendentalną, jak rozwiązywali różne problemy filozoficz
ne, lecz o jej obecność w podstawowych dziedzinach filozofii. Czytelnik, który jednak będzie chciał w tej książce znaleźć wszystkie informacje na temat transcendentalizmu, będzie się czuł zawiedziony(…)   źródło opisu: http://www.wydawnictwoumk.pl/prod_42767_Obecnosc_f…(?) źródło okładki: http://www.wydawnictwoumk.pl/prod_42767_Obecnosc_f…»

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
data wydania:
2002 (data przybliżona)

ISBN:
8323113742

liczba stron:
264

słowa kluczowe:
Politologia , idee polityczne , liberalizm

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski